Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Salama-Group Oy Oy, Hyrräkatu 3 , 70500 Kuopio

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jesse Karhu

3. Rekisterin nimi

Salama-Group Oy:n myynti- ja asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään myyntiin, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Salama-Group Oy:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksen ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Salama-Group Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.