Myynti

 

Puhelimitse tapahtuva myynti on hyvä, mutta usein haastavaksi koettu markkinoinnin väline. Oikein toteutettuna se on kuitenkin erittäin kustannustehokas keino liiketoiminnan edistämiseksi.

Tyypillisesti tehokkaan puhelinmyynnin toteutukseen liittyvät ongelmat ilmenevät puutteellisena kauppojen laatuna, määränä ja toteumana. Vakavimmillaan nämä johtavat imagotappioihin ja viranomaistoimenpiteisiin. Kaikella on syynsä. Alaa leimaavat heikot esimiestaidot, puutteellinen koulutus, väärät kohderyhmät tai heikot kannustinmallit johtuvat kokemuksen puutteesta. Asian ei tarvitse olla näin. Johtoryhmämme omaa yli 30 vuoden kokemuksen erilaisista telemarkkinoinnin projekteista.

Myyntikanavana puhelin tarjoaakin muihin kanaviin verrattuna monia merkittäviä etuja:

VOLYYMI

Tavoittavien asiakkaiden ja tätä kautta syntyneiden kauppojen määrä on moninkertainen perinteisiin kanaviin verrattuna.

TEHOKKUUS

Myynnistä syntyneet kustannukset suhteutuvat suoraan tuloksiin ja ovat helposti ennustettavissa.

KOHDENNETTAVUUS

Kampanja voidaan suunnata asuinpaikan, iän, sukupuolen tai vaikkapa kulutustottumusten mukaan.

HALLITTAVUUS

Tuloksia voidaan seurata päivätasolla ja kampanjaan tehdä nopeitakin kokemusten pohjalta.

Pätevät esimiehet, perusteellinen koulutus ja oikea työilmapiiri ovat itsestäänselvyyksiä, eivät erityisosaamista. Toimivat prosessit ja järjestelmät ovat työkaluja, eivät itseisarvoja. Filosofiamme Salama Groupilla voisi kiteyttää John Boydia mukaillen: “Koneet eivät tee kauppaa, järjestelmät eivät tee kauppaa. On päästävä asiakkaan ajatusten sisälle, siellä kaupat kotiutetaan!”

Toteutamme toimeksiantoja koko telemarkkinoinnin kentältä:

SOPIMUSTEN UUSIMINEN

ASIAKASHANKINTA

WINBACK

 

BUUKKAUKSET

 

MARKKINATUTKIMUKSET

 

Kasvua?

Nimi
Yritys
Sähköposti
Puhelin
Paikkakunta
Asia
Viesti